(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Najnowsza Pozycja Wydawnicza UM w Poznaniu – Marta Bogusz-Czerniewicz – System zarządzania jakością w radioterapii
Najnowsza Pozycja Wydawnicza UM w Poznaniu – Marta Bogusz-Czerniewicz – System zarządzania jakością w radioterapii

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy najnowszą pozycję wydawniczą Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Pani dr n.med Marty Bogusz-Czerniewicz „System zarządzania jakością w radioterapii”.

Wprowadzenie

   „Głównym celem tej książki było opracowanie jednolitego, kompleksowego i szczegółowego przewodnika systemu zarządzania jakością w radioterapii, zwłaszcza, że dotychczasowe publikacje, dokumenty prawne i artykuły na ten temat mają charakter fragmentaryczny lub są sformułowane na dużym poziomie ogólności.
   Przewodnik, który powstał przekazuje czytelnikom istotne informacje praktyczne o modelu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w radioterapii, zbudowanym według koncepcji tzw. koła Deminga, przedstawia szczegółowo standardy jakościowe w radioterapii w aspekcie organizacyjnym, fizyczno-technicznym i klinicznym oraz zakres dokumentacji systemowej (Księga jakości, Księga procedur, Księga instrukcji, Księga formularzy i zapisów) wraz z przykładami; zawiera również instrukcje dotyczące sposobu wdrożenia SZJ w radioterapii w jednostkach opieki zdrowotnej.
   Do opracowania autorskiego modelu Systemu Zarządzania Jakością w radioterapii wykorzystałam uniwersalną przemysłową normę PN EN ISO 9001:2001 oraz jej zaktualizowaną wersję normę PN-EN ISO 9001:2009, określające wymagania Systemu Zarządzania Jakością, i adaptowałam je odpowiednio do potrzeb radioterapii. Wymagania tej normy zostały uzupełnione szczegółowymi standardami jakościowymi, odnoszącymi się do aspektów organizacyjnych, fizyczno-technicznych i klinicznych, których źródłem były dla mnie nie tylko europejskie i krajowe akty prawne, ale również zalecenia towarzystw naukowych i organizacji międzynarodowych, a także praktyka i doświadczenie zawodowe zespołu specjalistów Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
   Przedstawiony w książce System Zarządzania Jakością w radioterapii można wykorzystać w każdej jednostce stosującej promieniowanie jonizujące w celach medycznych, a jego wdrożenie pozwoli, po pierwsze, spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa krajowego, po drugie, uzyskać certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009″.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowością wydawniczą http://www.wydawnictwo.ump.edu.pl/
Książkę można zakupić w punkcie sprzedaży skryptów – ul. Święcickiego 6 w Poznaniu 

Pani Dr n.med. Marcie Bogusz-Czerniewicz serdecznie gratulujemy i życzymy więcej sukcesów.