(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Nabór – elektroradiologia
Nabór – elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu UM ogłasza nabór na kierunek studiów elektroradiologia

studia I stopnia, licencjackie – stacjonarne (dzienne)
 

od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009r. godz. 15.00
rejestracja on-line (www.rekrutacja.ump.edu.pl) dla kandydatów z tzw. nową maturą i maturą międzynarodową oraz dostarczanie dokumentów przez kandydatów z nową maturą i maturą międzynarodową(mogą być bez świadectw dojrzałości)

3 lipiec 2009r.
ostateczny termin dostarczenia świadectwa dojrzałości przez kandydatów z nową maturą i maturą międzynarodową
 

do 21 lipca 2009r.
ogłoszenie listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia

do 27 lipca 2009r.
przyjmowanie deklaracji podjęcia studiów oraz oryginałów świadectw dojrzałości od kandydatów na studia stacjonarne

do 6 sierpnia 2009r.
ogłoszenie listy osób przyjętych na studia I stopnia – stacjonarne

studia II stopnia, uzupełniające magisterskie stacjonarne i niestacjonarne (dzienne i zaoczne)
 

od 15 kwietnia do 15 czerwca 2009r.
rejestracja on-line kandydatów na studia II°

od 15 kwietnia do 7 sierpnia 2009r.
dostarczanie kompletu dokumentów przez kandydatów na studia II stopnia.
 

1 września 2009r. godz. 10.00
egzamin wstępny dla kandydatów na studia II°

do 10 września 2009r.
ogłoszenie list osób przyjętych na studia II°