(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

informacja o wyborze pakiet nr 4

Poznań, dnia 30.03.2021
EZ/350/102/2020/282



Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postepowaniem 102/2020
Dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego



Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.39 ( przetarg nieograniczony na zakup i dostawę produktów do żywienia do i pozajelitowego w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów w kryteriach oceny, spełniająca wymagania siwz:

PAKIET NR 4

Asclepios S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

Całkowita wartość zamówienia wynosi 8 183,20 zł netto; 8 592,37 zł brutto.
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 1 ofertę.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty Punktacja
4 Asclepios S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław Netto: 8 183,20 zł
Brutto: 8 592,37 zł 100
5 Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. ( Lider) i PGF SA
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Netto: 7 859,45 zł
Brutto: 8 252,44 zł
odrzucona

Zamawiający odrzuca ofertę Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. ( Lider) i PGF SA jako niezgodną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W zakresie pozycji nr 1 Wykonawca zaoferował preparat Pepanten Intense firmy Nestleposiadający kod EAN 7613036163446. Preparat ten posiada zawartość białka 9,3g/100ml, podczas gdy Zamawiający wymagał zawartości białka 4-6 g/100ml.
Wobec powyższego oferta podlega odrzuceniu.


Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: zaopatrzenie@wco.pl. Data podpisania umowy 13.04.2021r.






Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznych



mgr inż. Magdalena Kraszewska





































Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644




Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma na mail zaopatrzenie@wco.pl

Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr 102/2020- Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego






………………………… ………..………………………………….
Podpis i pieczątka

« Powrót do szczegółów zamówienia