Oferty pracy

Młodszy asystent - Zakład Patologii Nowotworów

na czas zastępstwa

 

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

1.      Wykształcenie:

- analityka medyczna lub pokrewne (biologia, biotechnologia, biomedycyna, itp.),

- mile widziany tytuł diagnosty laboratoryjnego, licencjat analityki laboratoryjnej lub technik analityki medycznej

 

2.      Wymagania:

- znajomość technik histopatologii: doświadczenie w krojeniu na mikrotomie i na kriostacie,

- znajomość teorii i praktyki utrwalenia i barwienia materiału biologicznego/tkankowego,

- podstawowa znajomość anatomii człowieka,

- co najmniej rok doświadczenia w technikach histopatologicznych

 

3.      Mile widziane:

- doświadczenie w technice immunohistochemicznej i biologii molekularnej,

- znajomość systemu „Eskulap”,

- znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows,

- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej

 

4.      Pożądane cechy:

- dyspozycyjność – praca w systemie zmianowym, dyżury sobotnie,

- dobra organizacja pracy,

- wysoka kultura osobista,

- odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole,

- empatia,

- sprawność manualna

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail  rekrutacja@wco.pl, na adres Centrum lub składając osobiście w pok. 3081 (Dział Spraw Pracowniczych).

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu (61-866) ul. Garbary 15, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora w okresie 1 miesiąca. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w dokumentach aplikacyjnych są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora (https://wco.pl/aktulaności/oferty-pracy), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Informujemy, że Administratorem danych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Lista ofert