Oferty pracy

Wolontariat

Od wielu lat pacjentki przebywające na oddziałach chirurgicznych z powodu operacji piersi- odwiedzane są przez panie z Towarzystwa Przyjaciół Amazonek. Nasze pacjentki otrzymują od nich przede wszystkim wsparcie oraz: informacje na temat trybu życia po mastektomii, działania Klubów Amazonek, przysługujących im praw, sposobu zaopatrywania się w niezbędny sprzęt ortopedyczny. Przede wszystkim jednak panie ochotniczki są przykładem możliwości powrotu do zdrowia i dobrej kondycji po operacji piersi.

Pan Paweł Foltyn- prowadzący Poradnię Stomijną w Wielkopolskim Centrum Onkologii- umożliwia pacjentom mającym wyłonioną stomię spotkania z osobami, które wcześniej miały wykonaną podobną operację .

W ramach działalności Pracowni Psychologii organizowane są- dzięki wolontariuszom- uczniom szkół muzycznych, koncerty dla pacjentów i pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Do tej pory najczęściej koncerty prowadzone były dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Muzycznej przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, obecnie jesteśmy w trakcie ustalania terminów koncertów uczniów Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu. Organizacją koncertów zajmuje się przede wszystkim pan mgr Arkadiusz Spychała.

Cyklicznie- charytatywnie dla naszych pacjentów występuje zespół Duo Bravo.
Przez wiele miesięcy- częściowo w ramach wolontariatu- czas wolny pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii organizowała pani mgr Karolina Mostowska ( były to m.in. spotkania z okazji wieczoru andrzejkowego, Świąt Bożego Narodzenia organizowane wspólnie z panią dr Małgorzatą Stańczyk- muzykoterapeutą ).

Cyklicznie w ramach wolontariatu- z pacjentkami naszego szpitala spotyka się pani Beata Nowakowska. Pani Beata jest kosmetyczką- i przedstawia nam podstawowe zasady dbania o wygląd podczas chemio-i radioterapii.

Znaczną część wolontariuszy pomagających dotąd pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii stanowili studenci V roku Psychologii UAM, odbywający w tutejszym szpitalu staż w ramach tzw. ścieżki psychoonkologii. Wolontariat był formą kontynuacji odbywanych w tutejszym szpitalu zajęć praktycznych.

W najbliższym czasie w ramach wolontariatu zaczną odbywać się na terenie szpitala zajęcia z elementami biblioterapii. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca ( mamy nadzieję, że będzie ono połączone z pokazem pisanek wielkanocnych ).

W dniu 19 marca 2008 odbędzie się na terenie naszego szpitala pierwsze spotkanie dla wolontariuszy hospicjum dziecięcego – połączone z projekcją filmu „IV piętro”. Celem spotkania jest próba przygotowania młodych ludzi do kontaktu z osobami chorymi na nowotwór, przełamanie stereotypów- zlikwidowanie chęci „unikania osób chorych”. Najbliższe spotkanie zorganizowała i prowadzić będzie pani mgr Katarzyna Sykuła.
Po godzinach pracy- od ponad dwóch lat – co tydzień w sali audytoryjnej pan mgr Arkadiusz Spychała wyświetla pacjentom naszego szpitala filmy fabularne.

Cyklicznie- od trzech lat, w okresie przedświątecznym pacjentów przebywających na oddziałach oraz w hotelu przy ul. Łąkowej odwiedza pani mgr Małgorzata Kopczyńska wraz z uczniami szkoły dla osób niedosłyszących. Podczas spotkań dzieci rozdają naszym pacjentom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami i upieczone przez siebie pierniki...

( 6 marca 2008, Dorota Gołąb)

Lista ofert