(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Oferty pracy

Wolontariat

Od wielu lat pacjentki przebywające na oddziałach chirurgicznych z powodu operacji piersi- odwiedzane są przez panie z Towarzystwa Przyjaciół Amazonek. Nasze pacjentki otrzymują od nich przede wszystkim wsparcie oraz: informacje na temat trybu życia po mastektomii, działania Klubów Amazonek, przysługujących im praw, sposobu zaopatrywania się w niezbędny sprzęt ortopedyczny. Przede wszystkim jednak panie ochotniczki są przykładem możliwości powrotu do zdrowia i dobrej kondycji po operacji piersi.

Pan Paweł Foltyn- prowadzący Poradnię Stomijną w Wielkopolskim Centrum Onkologii- umożliwia pacjentom mającym wyłonioną stomię spotkania z osobami, które wcześniej miały wykonaną podobną operację .

W ramach działalności Pracowni Psychologii organizowane są- dzięki wolontariuszom- uczniom szkół muzycznych, koncerty dla pacjentów i pracowników Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Do tej pory najczęściej koncerty prowadzone były dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Muzycznej przy ul. Głogowskiej w Poznaniu, obecnie jesteśmy w trakcie ustalania terminów koncertów uczniów Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu. Organizacją koncertów zajmuje się przede wszystkim pan mgr Arkadiusz Spychała.

Cyklicznie- charytatywnie dla naszych pacjentów występuje zespół Duo Bravo.
Przez wiele miesięcy- częściowo w ramach wolontariatu- czas wolny pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii organizowała pani mgr Karolina Mostowska ( były to m.in. spotkania z okazji wieczoru andrzejkowego, Świąt Bożego Narodzenia organizowane wspólnie z panią dr Małgorzatą Stańczyk- muzykoterapeutą ).

Cyklicznie w ramach wolontariatu- z pacjentkami naszego szpitala spotyka się pani Beata Nowakowska. Pani Beata jest kosmetyczką- i przedstawia nam podstawowe zasady dbania o wygląd podczas chemio-i radioterapii.

Znaczną część wolontariuszy pomagających dotąd pacjentom Wielkopolskiego Centrum Onkologii stanowili studenci V roku Psychologii UAM, odbywający w tutejszym szpitalu staż w ramach tzw. ścieżki psychoonkologii. Wolontariat był formą kontynuacji odbywanych w tutejszym szpitalu zajęć praktycznych.

W najbliższym czasie w ramach wolontariatu zaczną odbywać się na terenie szpitala zajęcia z elementami biblioterapii. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca ( mamy nadzieję, że będzie ono połączone z pokazem pisanek wielkanocnych ).

W dniu 19 marca 2008 odbędzie się na terenie naszego szpitala pierwsze spotkanie dla wolontariuszy hospicjum dziecięcego – połączone z projekcją filmu „IV piętro”. Celem spotkania jest próba przygotowania młodych ludzi do kontaktu z osobami chorymi na nowotwór, przełamanie stereotypów- zlikwidowanie chęci „unikania osób chorych”. Najbliższe spotkanie zorganizowała i prowadzić będzie pani mgr Katarzyna Sykuła.
Po godzinach pracy- od ponad dwóch lat – co tydzień w sali audytoryjnej pan mgr Arkadiusz Spychała wyświetla pacjentom naszego szpitala filmy fabularne.

Cyklicznie- od trzech lat, w okresie przedświątecznym pacjentów przebywających na oddziałach oraz w hotelu przy ul. Łąkowej odwiedza pani mgr Małgorzata Kopczyńska wraz z uczniami szkoły dla osób niedosłyszących. Podczas spotkań dzieci rozdają naszym pacjentom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami i upieczone przez siebie pierniki...

( 6 marca 2008, Dorota Gołąb)

Lista ofert