VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI - plakat
VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ONKOLOGII 16 – 20 WRZEŚNIA 2019

W ramach kampanii profilaktyczno-informacyjno-edukacyjnej Make Sense w dniach 16-20 września 2019 roku odbędzie się VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi pod hasłem Po stronie przeżycia. W ramach tej kampanii społecznej po raz kolejny w polskich szpitalach przychodniach prowadzone będą bezpłatne badania i działania edukacyjne, mające na celu zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat zagrożeń wynikających z nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi oraz spotkania z decydentami mającymi wpływ na ochronę zdrowia. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo na stronie https://oppngis.pl/o-kampanii/.

W Polsce kampania prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi, organizację naukową, skupiającą specjalistów z wielu dziedzin medycyny prowadzących opiekę nad chorymi z nowotworami głowy i szyi. Towarzystwo jest członkiem EHNS oraz ściśle współpracuje z International Federation of Head & Neck Oncologic Societies (IFHNOS). Inicjatorem Kampanii w Polsce jest prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej WCO w Poznaniu, Twórca Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, Prezydent European Head and Neck Society.

W ramach kampanii „Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi” będą prowadzone następujące wydarzenia:

– 16 września: Dzień medialny – Konferencja prasowa inaugurująca Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Warszawie, promująca Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, przedstawiająca pozytywne historie pacjentów po leczeniu onkologicznym oraz zachęcająca do skorzystania z  bezpłatnych badań specjalistycznych.

– 17 września: Debata z osobami mającymi wpływ na ochronę zdrowia pod nazwą Nowotwory głowy i szyi – wsparcie instytucjonalne w trakcie i po zakończonym leczeniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii o godzinie 11:00. Po premierze filmów „Po stronie przeżycia”, o godzinie 12:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli pacjentów. W debacie wezmą udział instytucje odpowiedzialne za organizację systemu ochrony zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego oraz organizatorzy VII Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w Wielkopolsce. Celem debaty jest omówienie możliwości wsparcia instytucjonalnego pacjentów w trakcie i po zakończonym leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi oraz dyskusja nad możliwościami poprawy wsparcia dla chorych na terenie województwa wielkopolskiego.

– 18 września: Dzień badań profilaktycznych oraz Warsztatów szkoleniowych dla pielęgniarek środowiskowych w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – bezpłatne badania, mające na celu zwiększenie wykrywalności nowotworów głowy i szyi. Lista ośrodków prowadzących badania profilaktyczne w Polsce pod adresem  https://oppngis.pl/osrodki-realizujace-badania/.

Na badania mogą zgłosić się nie tylko mieszkańcy Poznania, ale również osoby zamieszkujące województwo wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie w wieku 40-65 lat, które zaobserwowały  u siebie charakterystyczne objawy laryngologiczne, m.in. takie jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, ból w trakcie połykania oraz/lub problemy z połykaniem, jednostronna niedrożność nosa oraz/lub krwawy wyciek z nosa. Z badań mogą skorzystać również osoby znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka – osoby palące, nadużywające alkoholu, narażone na zakażenie wirusem HPV, a także genetycznie obciążone, które miały przypadki zachorowalności na nowotwory głowy i szyi w rodzinie. Aby wziąć udział w badaniach należy zarejestrować się pod numerem tel. 61 88 50 729, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Tego dnia w Wielkopolskim Centrum Onkologii, w godzinach od 11:00 do 15:00, prowadzone będą również Warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek środowiskowych w ramach projektu pt. Realizacja Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych na lata 2014-2020. Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy związane z epidemiologią oraz pierwszymi objawami nowotworów głowy i szyi. Przeprowadzony będzie również pokaz opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z rurką tracheotomijną. Ponadto, omówione zostaną tematy związane z żywieniem chorych onkologicznych. W spotkaniu mogą wziąć udział pielęgniarki środowiskowe zamieszkujące ww. województwa po uprzednim zgłoszeniu pod numerem tel. 61 88 50 729, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub mailowo na adres pngs@wco.pl.

– 19 września: Edukacja – wykłady dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu oraz akcja informacyjna w Centrum Handlowym „Avenida”, prowadzona przez koordynatorki projektu na temat Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi oraz możliwość zapisania się na badania.

– 20 września: Dzień pacjencki pt. „Pacjent dla pacjenta” – spotkanie edukacyjne w Wielkopolskim Centrum Onkologii dla członków Stowarzyszenia Osób z Nowotworami Głowy i Szyi, pacjentów i ich rodzin na temat rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej oraz form wsparcia po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi.

W tym roku, VII Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi został objęty Patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania – Pana Jacka Jaśkowiaka, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Lekarską, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne.