Radioterapia

Radioterapia jest od ponad stu lat jedną z najskuteczniejszych metod walki z nowotworami. W radioterapii wykorzystuje się promieniowanie jonizujące służące do zwalczenia jak największej ilości komórek nowotworowych. Sam proces leczenia jest bezbolesny jednak jak przy każdym leczeniu możliwe jest wystąpienie skutków ubocznych. Wielkopolskie Centrum Onkologii posiada 60-letnią tradycję w napromieniowaniu chorych na nowotwory. Centrum dysponuje najnowocześniejszymi technikami leczenia w Polsce. Bardzo ważny jest fakt iż chorzy nie wymagający hospitalizacji (leczenia ambulatoryjnego) przyjmowani są bezzwłocznie (nie ma kolejek), natomiast do leczenia szpitalnego przyjmowani są w przeciągu kilkunastu dni.
W Wielkopolskim Centrum Onkologii napromienianiem leczeni są chorzy z rozpoznaniem nowotworu:
• piersi
• płuca
• przewodu pokarmowego
• regionu głowy i szyi
• układu moczowo-płciowego
• narządów płciowych kobiety
• gruczołu krokowego
• ośrodkowego układu nerwowego
• skóry
• układu krwiotwórczego i limfoidalnego
• kości i tkanek miękkich
• wieku dziecięcego (wyłącznie metodą radioterapii)
• mięsaki
• czerniaki

W zakresie radioterapii wyróżniamy podział na 2 podstawowe metody:
• teleradioterapia (RTH): leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek
• brachyterapia (BTH): leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem


Słowniczek  pojęć  związanych z radioterapią:
 

Słowniczek pojęć związanych z radioterapią:
• Napromienianie – leczenie metodą radioterapii
• IMRT –aktualnie najbardziej zaawansowana technologicznie, metoda dostarczania do obszaru zajętego nowotworem promieniowania przy jednoczesnej zwiększonej ochronie narządów krytycznych (czyli narządów szczególnie wrażliwych na promieniowanie)
• TBI – napromienianie całego ciała przygotowujące do przeszczepu szpiku
• TSEI – napromienianie całej skóry w celu wyleczenia ziarniniaka grzybiastego oraz innych nowotworów skóry
• IORT – radioterapia śródoperacyjna. Wielkopolskie Centrum Onkologii prowadzi radioterapię śródoperacyjną z wykorzystaniem aparatu Mobetron w leczeniu oszczędzającym raka piersi. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do loży pooperacyjnej (miejscu po usunięciu guza nowotworowego), napromieniany jest obszar w którym najbardziej prawdopodobna jest wznowa co skraca czas prowadzenia radioterapii po operacji.
• Implanty Stałe – metoda brachyterapii w której małe ziarna izotopowe umieszcza się w gruczole krokowym celem usunięcia zmiany nowotworowej. Wielkopolskie Centrum Onkologii jako jedyny ośrodek w Europie Wschodniej prowadzi leczenie tą metodą.

Więcej informacji na temat leczenia metodą radioterapii w naszym Centrum znajdą Państwo na stronach:

Zakład Radioterapii I

Zakład Radioterapii II

Zakład Brachyterapii

Oddział Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej

Oddział Radioterapii Onkologicznej I

Oddział Radioterapii Onkologicznej II

Oddział Radioterapii Onkologicznej III
 

oraz w filmach edukacyjnych które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa:

Filmy o leczeniu radioterapią

 

 

 

X

Szanowni Pacjenci!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej satysfakcję z pobytu w oddziałach Naszej Placówki.

 

Przejdź do ankiety