zaproszenie

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Młodych Naukowców, do udziału w kolejnej edycji Young Scientists' Forum, które odbędzie się  24.10.2019 r. w Poznaniu.

Jest to konferencja dedykowana młodym naukowcom przed 35 rokiem życia, specjalizującym się w radioterapii, fizyce medycznej oraz radiobiologii. Forum stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń zawodowych oraz zawierania nowych kontaktów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Honorowy patronat naukowy nad Forum objął profesor Julian Malicki - Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Zgłoszone abstrakty będzie oceniało  międzynarodowe jury, reprezentowane przez światowych ekspertów z dziedziny radioterapii, radiobiologii oraz fizyki medycznej.

Prace zaakceptowane do  prezentacji ustnej, będą przedstawione w formie 10 minutowej prezentacji i 10 minutowej dyskusji. Obie części wystąpienia są jednakowo oceniane - zarówno pomysł, wyniki prezentowanego badania, jak i umiejętność przeprowadzenia naukowej dyskusji. 

Zachęcamy do nadsyłania prac - abstrakty należy zgłaszać w języku angielskim do 22.09.2019. Termin nadsyłania prac został przedłużony do 30 września 2019. Dla autorów najwyżej ocenionych prac przewidziane są różnorodne nagrody wspierające karierę i rozwój naukowy.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W imieniu  Komitetu Naukowego

Dr Joanna Kaźmierska

 

 

 

 

Do góry