Wydarzenia

Informujemy, że podczas konferencji oraz innych wydarzeń naukowych organizowanych przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu mogą być wykonywane fotografie lub zapisy filmowe celem udokumentowania wydarzenia. Zdjęcia mogą zostać rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.