Zasady wejść do Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 1. Na wizytę w Wielkopolskim Centrum Onkologii należy zgłosić się najwcześniej 60 minut przed planowaną wizytą / przyjęciem.
 2. Każda osoba wchodząca na teren Szpitala zobowiązana jest przejść procedurę weryfikacji. Weryfikacja przeprowadzana jest przy wyznaczonych stanowiskach przy KAŻDYM wejściu do Centrum.
 3. Zalecane jest, aby wyłącznie pacjenci wymagający pomocy wchodzili na teren szpitala w towarzystwie maksymalnie 1 osoby towarzyszącej.
 4. Należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich dla danego miejsca w Centrum zasad epidemiologicznych, w tym szczególnie higieny rąk.
 5. Przypominamy, że osoby z objawami infekcji dróg oddechowych powinny zakrywać usta i nos maseczką.

Wejście A

 

OTWARTE W GODZ. 6:30 – 19:00
 • ZAKŁAD RADIOTERAPII 1 – GABINETY LEKARSKIE
 • ZAKŁAD RADIOTERAPII 1 – NAŚWIETLANIA
 • RADIOLOGIA – PARTER
 • TK – TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 • MMR – MAMMOGRAFIA
 • MR – REZONANS MAGNETYCZNY
 • USG – ULTRASONOGRAFIA
 • ODDZIAŁ GINEKOLOGII OPERACYJNEJ ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEJ – 1 PIĘTRO
 • PORADNIA CHORÓB PIERSI – 2 PIĘTRO
 • ODDZIAŁ DIAGNOSTYCZNO – OPERACYJNY JEDNODNIOWY – ENDOSKOPIA – 2 PIĘTRO
 • PORADNIA CHEMIOTERAPII F5 – 3 PIĘTRO

Wejście B

 

OTWARTE CAŁODOBOWO
 • POZOSTAŁE ODDZIAŁY I PORADNIE STACJONARNE NIEWYMIENIONE W INNYCH WEJŚCIACH

Wejście C

OTWARTE W GODZ. 6:30 – 19:00
 • ZAKŁAD RADIOTERAPII 2 – GABINETY LEKARSKIE (pok. 0306, 0312)
 • ZAKŁAD RADIOTERAPII 2 – NAŚWIETLANIA
 • ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ – 1 PIĘTRO