Medycyna Nuklearna

, ,

Diagnostyczne badania izotopowe polegają na wprowadzeniu do tkanek i narządów najczęściej dożylnie, substancji promieniotwórczych (izotopów) i rejestrowaniu promieniowania gamma wysyłanego przez te substancje przez specjalne detektory znajdujące się poza ciałem pacjenta (gammakamera, skaner pozytonowej tomografii emisyjnej). Są to badania o małym stopniu inwazyjności, najczęściej w niewielkim stopniu uciążliwe dla pacjentów, wymagają zazwyczaj niewielkiego przygotowania ze strony pacjenta.
Badania radioizotopowe mają szczególne znaczenie w ocenie czynności narządów i tkanek oraz procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka, w mniejszym stopniu służą do oceny budowy morfologicznej.
Badanie PET-CT (badania pozytonowej tomografii emisyjnej) wykonywane są po podaniu znakowanej radioaktywnym fluorem 18F fluorodeoksyglukozy (FDG). Wskazaniami do wykonania badania jest ocena stadium zaawansowania choroby u pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego oraz wspomagania planowania radioterapii poprzez dostarczanie dodatkowej informacji o aktywności poliferacyjnej komórek nowotworowych.

Wskazania do badań radioizotopowych są bardzo szerokie. Scyntygrafia stanowi ważne uzupełnienie diagnostyki chorób serca, mózgu, nerek, gruczołów dokrewnych, układu pokarmowego, układu kostnego i wielu innych. W praktyce onkologicznej badania scyntygraficzne są w wielu chorobach jednymi z podstawowych badań pozwalających dokładnie ocenić stadium zaawansowania choroby oraz wspomagać proces diagnostyczny.

Wpisy powiązane