Cennik usług medycznych
SALA ZABIEGOWA ODDZIAŁU DIAGNOSTYCZNO – OPERACYJNEGO A2
Procedura      cena od 10.10.2022 r.
założenie kontaktu centralnego                     913,00 zł
założenie portu naczyniowego                  5 200,00 zł
usunięcie portu naczyniowego                  2 200,00 zł
repozycja portu naczyniowego bez założenia nowego portu                  2 200,00 zł
repozycja portu naczyniowego z założeniem nowego portu                  5 200,00 zł
założenie cewnika do dializ                  2 991,00 zł
drenaż odbarczający jamę otrzewnową                  2 000,00 zł
trepanobiopsja szpiku kostnego jednostronna                  1 000,00 zł
trepanobiopsja szpiku kostnego obustronna                  1 500,00 zł
trepanobiopsja szpiku kostnego jednostronna z jednoczesnym wycięciem węzłów pachowych                  3 000,00 zł
drenaż jamy opłucnej                  1 500,00 zł
drenaż do odmy prężnej                  2 000,00 zł
drenaż do odmy prężnej – THOPAZ                  2 000,00 zł
biopsja otwarta węzła chłonnego szyi                  3 500,00 zł
limfadenektomia pachowa                  4 000,00 zł
wycięcie zmiany dużej skóry z plastyką                  2 500,00 zł
wycięcie zmiany dużej skóry z plastyką oraz biopsją węzła pachowego                  5 000,00 zł
wycięcie licznych zmian skórnych                  2 000,00 zł
wycięcie zmiany piersi (mniejszej niż kwadrant)                  2 000,00 zł
kwadratenktomia jednej piersi                  2 500,00 zł
kwadratenktomia obu piersi                  3 500,00 zł
wycięcie zmiany skórnej wraz z węzłem wartowniczym                  3 000,00 zł