Cennik usług medycznych
SALA ZABIEGOWA ODDZIAŁU DIAGNOSTYCZNO – OPERACYJNEGO A2
procedura  cena od 01.04.2024r.
założenie kontaktu centralnego                  1 025,00 zł
założenie portu naczyniowego                  5 825,00 zł
usunięcie portu naczyniowego                  3 400,00 zł
repozycja portu naczyniowego bez założenia nowego portu                  2 500,00 zł
repozycja portu naczyniowego z założeniem nowego portu                  5 825,00 zł
założenie cewnika do dializ                  3 350,00 zł
drenaż odbarczający jamę otrzewnową                  2 250,00 zł
trepanobiopsja szpiku kostnego jednostronna                  1 120,00 zł
trepanobiopsja szpiku kostnego obustronna                  1 680,00 zł
trepanobiopsja szpiku kostnego jednostronna z jednoczesnym wycięciem węzłów pachowych                  3 360,00 zł
drenaż jamy opłucnej                  1 680,00 zł
drenaż do odmy prężnej                  2 250,00 zł
drenaż do odmy prężnej – THOPAZ                  2 250,00 zł
biopsja otwarta węzła chłonnego szyi                  3 920,00 zł
limfadenektomia pachowa                  4 500,00 zł
wycięcie zmiany dużej skóry z plastyką                  2 800,00 zł
wycięcie zmiany dużej skóry z plastyką oraz biopsją węzła pachowego                  5 600,00 zł
wycięcie licznych zmian skórnych                  2 250,00 zł
wycięcie zmiany piersi (mniejszej niż kwadrant)                  2 250,00 zł
kwadratenktomia jednej piersi                  2 800,00 zł
kwadratenktomia obu piersi                  4 000,00 zł
wycięcie zmiany skórnej wraz z węzłem wartowniczym                  3 360,00 zł