Cennik usług medycznych
PRACOWNIA CYTOMETRII
Procedura          cena od 10.10.2022 r.
Komórki NK + NK/T, krew                     240,00 zł
Komórki NK + CD4/CD25, krew                     280,00 zł
Komórki NK + HLA/DR-3, krew                     280,00 zł
Komórki NK + HLA/DR-3 + CD4/CD25, krew                     320,00 zł
Komórki NK + HLA/DR-3 + CD4/CD25 + CD69, CD71, krew                     360,00 zł
Panel podstawowy – ocena fenotypowa komórek układu krwiotwórczego, w tym białaczek i chłoniaków, krew                     420,00 zł
Panel poszerzony – ocena fenotypowa komórek układu krwiotwórczego, w tym białaczek i chłoniaków, krew                     600,00 zł
Ocena fenotypowa materiału z biopsji cienkoigłowej, PMR, ciała szklistego                     380,00 zł
Ocena fenotypowa zawiesiny z materiału tkankowego                     480,00 zł
CD4/CD8 + wartości bezwzględne                     120,00 zł
Borelioza – monitorowanie zakażenia krętkiem boreliozy                     120,00 zł