Zakup aparatu HDR w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej
Zakup aparatu HDR w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Informujemy, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zostało beneficjentem programu ,,Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. ,,Doposażenie zakładów radioterapii”, na zakup aparatu HDR do brachyterapii (w 2021 roku).

Numer umowy z Ministerstwem Zdrowia to 1/6/19/2021/77/446, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 2 469 250 zł, dofinansowana w kwocie 2 469 250 zł.

Finansowanie jest z Budżetu Państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej.