Pracujemy bezpiecznie dzięki przyjętym rozwiązaniom organizacyjnym
Pracujemy bezpiecznie dzięki przyjętym rozwiązaniom organizacyjnym

​​​​​W Wielkopolskim Centrum Onkologii pracujemy bezpiecznie dzięki przyjętym rozwiązaniom organizacyjnym dostosowywanym i modyfikowanym na bieżąco do potrzeb placówki i wyzwań epidemiologicznych.  Kontynuujemy wdrożone procedury zapobiegające zakażeniom COVID19, polegające na szczegółowej kontroli przy wejściach do szpitala, stosowaniu zasad strefowania przestrzennego i czasowego, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, w tym zachowaniu odległości, dezynfekcji rąk, pomieszczeń i urządzeń.

Dbając o bezpieczeństwo pacjentów onkologicznych oraz pracowników, stale dążymy do zapewniania dostępu do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Przywrócone zostały badania przesiewowe w Poznaniu i Kaliszu, przy obowiązującej zasadzie strefowania czasowego (2 pacjentów na godzinę) oraz świadczenia rehabilitacyjne w zakresie fizjoterapii onkologicznej. Jednocześnie przypominamy, ze wszystkie oddziały Wielkopolskiego Centrum Onkologii prowadzą zaplanowane leczenie Pacjentów.

Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i pracę wszystkim Pracownikom WCO oraz Pacjentom za przestrzeganie procedur.

Prof. Andrzej Roszak
Rzecznik Prasowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii