Zapraszamy na spotkanie edukacyjne poświęcone  zastosowaniu schematu Perjeta®+Herceptin® u chorych z HER2 dodatnim rozsianym rakiem piersi. Spotkanie odbędzie się w dniu 01.03.2018r. w sali audytoryjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii  w godz. 15.00 -18.00.

Spotkanie jest bezpłatne.  Prosimy  o przesyłanie  zgłoszeń na adres biuro@wco.pl z dopiskiem 1.03.18_Rak piersi.

Program spotkania

15:00 – 15:05  Otwarcie –  prof. UM dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
15:05 – 15:25   Badanie Cleopatra + dane z follow up –  prof. UM dr hab. n. med. Maria Litwiniuk
15:30 – 15:50  Zastosowanie schematu Perjeta®+ Herceptin® u chorych z HER2 dodatnim rozsianym rakiem piersi -przerzuty do kości rozpoznane na podstawie scyntygrafii – dr n. med. Renata Szoszkiewicz
15 :55 – 16 :15 Leczenie skojarzone Perjeta ®+ Herceptin® – kwestia długości stosowania docetakselu  – dr n. med. Elżbieta Bręborowicz
16:20 – 16:40 Praktyczne spojrzenie na stosowanie leku Perjeta® w programie lekowym b.9 –  dr n. med. Iwona Głogowska
16:45 – 17:05  Pertuzumab w codziennej praktyce klinicznej – doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii – dr n. med. Joanna Kufel -Grabowska
17:05 – 17:30  Pytania dyskusja
17:30 – 18:00 Poczęstunek
Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Julian Malicki
Prof. dr hab. Maria Litwiniuk
Dr n. med.  Renata Szoszkiewicz
Dr n. med. Janusz Wasiewicz
Komitet Organizacyjny
Dr n. med. Renata Szoszkiewicz
Miejsce spotkania:
Wielkopolskie Centrum Onkologii
VI pietro, sala audytoryjna
ul. Garbary 15, Poznań