Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

Polska w tym roku po raz pierwszy dołączy się do europejskiej inicjatywy Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi (23-27.09.13r.). W wielu europejskich państwach w tym czasie zorganizowane zostaną działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu jakie są czynniki ryzyka i możliwości prewencji w tych nowotworach. Również w Parlamencie Europejskim zaprezentowana zostanie „Biała Księga” dotycząca nowotworów regionu głowy i szyi.

W Tygodniu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi Wielkopolskie Centrum Onkologii podejmie szereg  inicjatyw na rzecz wzrostu świadomości w zakresie czynników ryzyka i badań profilaktycznych nowotworów regionu głowy i szyi między innymi będą to (szczegółowy grafik w załączeniu):
-Organizacja akcji badań profilaktycznych osób z grup ryzyka;
-Spotkania dla młodych dorosłych w szkołach średnich i na uczelniach (młodzież z akcji „Mam haka na raka”);
-Spotkanie organizacji pacjentów leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi;

Serdecznie zapraszamy już dziś do wysłuchania audycji na ten temat w 1 Programie Polskiego Radia dziś (23.09.13r.) o godz. 12.20 – jako ekspert wystąpi Prof. Wojciech Golusiński – Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej.