Ostatni etap realizacji projektu kluczowego
Ostatni etap realizacji projektu kluczowego

Z radością informujemy, że dobiega końca realizacja projektu kluczowego pt. „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii  nowotworowej w Wielkopolsce”.

Projekt obejmował rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii przy ul. Garbary 15 w kierunku szpitala Przemienienia Pańskiego tj. PSK1.Celem tej rozbudowy było rozszerzenie działalności istniejących działów szpitala, poprawa ich funkcjonowania, a także dostosowanie do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.
Rozbudowa Centrum polegała na dobudowie 4 kondygnacyjnego  budynku oraz wyburzeniu części starego.
 
W ramach projektu rozbudowane zostały:
1.             Zakład Radioterapii,
2.             Oddział Ginekologii (Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej).
 
W nowym budynku powstanie: 
3.        Oddział Endoskopii i  Endoskopii Laryngologicznej,
4.             Zakład Radiobiologii,
5.             Część administracyjna wraz z salą narad.
 
W ramach projektu zakupiono:
kolumny endoskopowe z zestawem endoskopowym i torem wizyjnym – 4 szt.
lampy operacyjne- 2 szt.
 
Inwestycja była możliwa dzięki wsparciu funduszy unijnych.
Całkowita wartość projektu : 18 353 813,61 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 17 607 863,17 PLN
Dofinansowanie: 13 205 897,37 PLN  co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Wkład własny: 4 401 965,80 PLN