2nd Advanced Course on Upper Gi Malignancy ESSO – PSSO
2nd Advanced Course on Upper Gi Malignancy ESSO – PSSO

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 18-19 października br. w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbędzie się drugi kurs dotyczący leczenia nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego (2nd Advanced Course on Upper Gi Malignancy) pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
W trakcie spotkania omawiane zostaną problemy diagnostyki oraz leczenia kolejnych stadiów zaawansowania raka przełyku oraz żołądka.
Wykładowcami będą specjaliści w dziedzinie chirurgii, radioterapii oraz chemioterapii zarówno z Polski (członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich) jak i całej Europy (członkowie ESSO).
W drugim dniu spotkania planowane są transmisje z sali operacyjnej – m.in. operacja całkowitego usunięcia żołądka z limfadenektomią D3.
Więcej informacji na stronie:ESSO2013
Serdecznie zapraszamy!