(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Kursy EANM
Kursy EANM

Poniżej  przedstawiamy listę kursów EANM organizowanych w 2012 roku we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu, w ramach projektu regionalnego RER/6/026 (Thematoc Programme on Nuclear Medicine). Zainteresowani uczestnictwem w poszczególnych kursach proszeni są o przesłanie wypełnionego załączonego formularza do Państwowej Agencji Atomistyki do Pani Ludmiły Wiszczor – krajowego oficera łącznikowego dla Polski w odniesieniu do MAEA (NLO – National Liaison Officer), najlepiej w formie skanu.

Terminy dostarczenia zgłoszeń kandydatów:
Kurs nr 1: 24 lutego
Kurs nr 2: 1 marca (będę nieobecna w biurze w tygodniu 5-9 marca, stąd prośba o przesłanie kandydatów tydzień wcześniej)
Kurs nr 3: 23 maja (nie wcześniej niż 10 maja)
Kurs nr 4: 12 czerwca (nie wcześniej niż 1 czerwca)
Kurs nr 5: 8 sierpnia (nie wcześniej niż 1 sierpnia; po 10 sierpnia planuję urlop)

Informacje dodatkowe: Formularz należy wypełnić elektronicznie, zwracamy uwagę, że wymagane jest m.in. zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w kursie za granicą (pieczątka i podpis) i zaświadczenie językowe (można dołączyć kopię certyfikatu językowego). Zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego oraz potwierdzenia znajomości języka angielskiego nie będą akceptowane. Rubrykę „government statement” wypełnia PAA, pozostałe zainteresowany. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie kierownika danej instytucji zatrudniającej kandydata ze wskazaniem, na który kurs jest zgłoszenie. Zgłoszenia spełniające wymogi zostaną przesłane do MAEA, gdzie dokonana zostanie selekcja kandydatów. Można zgłosić maksymalnie jedną osobę na dany kurs.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!