(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Kursy ESTRO w 2012r.
Kursy ESTRO w 2012r.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listem PAA w związku z kursami ESTRO organizowanymi w 2012r. Załączone dokumenty aplikacyjne należy wypełnić i przesłać zgodnie z instrukcją.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kursach!

 

Wzorem roku ubiegłego w załączeniu przesyłam listę kursów ESTRO organizowanych w 2012 roku we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu, w ramach dwóch projektów regionalnych: RER/6/022 (Strengthening Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists) oraz RER/6/023 (Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine). Poniżej znajduje się również informacja z MAEA, przy której lista rozstała rozesłana. Zainteresowani uczestnictwem w poszczególnych kursach proszeni są o przesłanie wypełnionego załączonego formularza do Państwowej Agencji Atomistyki do mnie jako krajowego oficera łącznikowego dla Polski w odniesieniu do MAEA (NLO – National Liaison Officer), najlepiej w formie skanu.

Terminy dostarczenia zgłoszeń kandydatów:
Kurs nr 1: 18 stycznia
Kurs nr 2: 26 stycznia (również do p. Beaty Lewandowskiej,
Beata.Lewandowska@paa.gov.pl, z uwagi na moją nieobecność w tym okresie; p. Beata Lewandowska wyśle w moim imieniu ewentualne zgłoszenia do MAEA)
Kurs nr 3: 9 marca (nie wcześniej niż 1 marca)
Kurs nr 4: 27 marca (nie wcześniej niż 15 marca)
Kurs nr 5: 23 maja (nie wcześniej niż 15 maja)

Uprzejmie proszę o trzymanie się powyższych terminów.

Informacje dodatkowe: Formularz należy wypełnić elektronicznie, zwracam uwagę, że wymagane jest m.in. zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w kursie za granicą (pieczątka i podpis) i zaświadczenie językowe (można dołączyć kopię certyfikatu językowego). Zgłoszenia bez zaświadczenia lekarskiego oraz potwierdzenia znajomości języka angielskiego nie będą akceptowane. Rubrykę „government statement” wypełnia PAA, pozostałe zainteresowany. Do wniosku należy dołączyć pismo przewodnie kierownika danej instytucji zatrudniającej kandydata ze wskazaniem, na który kurs jest zgłoszenie. Zgłoszenia spełniające wymogi zostaną przesłane do MAEA, gdzie dokonana zostanie selekcja kandydatów. Można zgłosić maksymalnie jedną osobę na dany kurs.

Ludmiła Wiszczor
Ludmila.Wiszczor@paa.gov.pl