Oferty pracy

LEKARZ SPECJALISTA W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Wielkopolskie Centrum Onkologii zatrudni na stanowisko Lekarz starszy asystent

 

Wymagania:

  • tytuł zawodowy lekarz,
  • tytuł specjalisty lub specjalizacja II° w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe,
  • odpowiedzialność,
  • dobra organizacja pracy,
  • systematyczność,
  • empatia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność – pełen etat.

 

Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres Centrum, adres e-mail kadry@wco.pl lub składając osobiście w pok. 3081 (Dział Spraw Pracowniczych).

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu (61-866) ul. Garbary 15, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Administratora w okresie 1 miesiąca. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w dokumentach aplikacyjnych są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora (https://wco.pl/aktulaności/oferty-pracy), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informujemy, że Administratorem danych jest Wielkopolskie Centrum Onkologii z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.        

Lista ofert