Research activity of the Greater Poland Cancer Centre

2014

No. Programme name Investigator Area Financing
1 “Impact of fluid collected from the postoperative bed after intraoperative radiation (IORT) of breast tumour on the population of breast cancer cells with a stem phenotype of CD24-/CD44+ and expression of selected miRNA” Karolina Zaleska Radiobiology Laboratory

Preludium 5 UMO-2013/09/N/NZ4/02844

18.03.2014-17.03.2017

2 “Disorders of metabolic pathways in breast cancer cells in the population of postmenopausal women” Łukasz Kwinta Chemotherapy Department

Preludium 5 UMO-2013/09/N/NZ5/00808

29.05.2014-28.05.2016

3 “Development and implementation of a comprehensive diagnostic algorithm for prevention and personalisation of treatment of HPV-related solid tumours” DNA Research Centre, GPCC, Adam Mickiewicz University, Poznań, Medgenetix —————

INNOMED/I/7/NCBR/2014

9.07.2013-8.07.2018

 

2013

No. Programme name Investigator Area Financing
1. „Assessment of diagnostic utility of PET/CT in head and neck cancers” Ewa Majchrzak Head & Neck Surgery and Oncology Clinic Own research
2. „Development of a monograph on the utility of ultrasonography in diagnosis and treatment of head and neck cancers”” Łukasz Łuczewski Head & Neck Surgery and Oncology Clinic Own research
3. „Study of the impact of fluid collected from the postoperative bed after intraoperative radiation (IORT) of breast tumour on the population of breast cancer cells with a stem phenotype of CD24-/CD44+ and expression of selected miRNA” Dawid Murawa, MD Oncological and General Surgery Department Own research
4. „Occurrence and role of active Human Papilloma Virus (HPV) in squamous head and neck cancers” Paweł Golusiński, MD Head & Neck Surgery and Oncology Clinic Own research
5. „Assessment of hypoxic intensity and expression of chemoresistance-related genes as prognostic and predictive factors for the response to chemotherapy in cervical cancer patients” Tomasz Bajon Radiotherapy Unit II Own research
6. „Development of a therapy: Physiotherapeutic procedure before breast reconstruction” Marta Liszka Rehabilitation Unit Own research
7. „Metabolic disorders in breast cancer cells in the population of postmenopausal women – pilot study” Łukasz Kwinta Chemotherapy Department Own research
8. „Use of induced pluripotent stem (IPS) cells in the regeneration of joint cartilage” Wiktoria Suchorska, MD Radiobiology Laboratory Sonata Bis
UMO-2012/07/E/NZ3/0181921.08.2013-20.08.2018
9. „Comparative analysis of DNA double-strand breaks resulting from indirect and scattered ionizing radiation in vitro” Karolina Zaleska Radiobiology Laboratory Own research
10. „Consortium Agreement for the execution of the INTRA-DOSE project under the 2nd Applied Study Program Competition” NCBJ, UJP Hitec Systems Sp. Akcyjna, Jarosław Kołcun, Greater Poland Cancer Centre Consortium members Consortium Agreement of 9 Oct. 2013
11. „Agreement regulating the relationship between sister institutions made between Center of Translational Chemistry, Biology and Medicine and The University of Texas MD Anderson Cancer Center” Consortium members Agreement of 3 May 2013
12. „Molecular mechanisms of pro-survival processes in breast cancer” International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, GPCC Maciej Wiznerowicz, MD Agreement No. UMO-2012/06/A/NZ1/00089

 

2012

No. Programme name Investigator Area Financing
1. „Comparative analysis of image guidance in two institutions for prostate cancer patients” Tomasz Piotrowski, MD Teleradiotherapy Planning Unit,
Medical Physics Department
Own research
2. „Characteristics of microorganisms from urine cultures and diagnosed by the PCR method” Zefiryn Cybulski, MD Microbiology Laboratory Own research
3. „Effects of regular physical activity on selected blood parameters, and physical and mental performance of prostate cancer patients undergoing hormonal treatment” Katarzyna Hojan, MD PRehabilitation Unit Own research
4. „Comparative analysis between rehabilitation centres for cancer patients in oncology hospitals as exemplified by the Greater Poland Cancer Centre and MD ” Katarzyna Hojan, MD Rehabilitation Unit Own research
5. „Analysis of miRNA expression kinetics in head and neck cancer cell lines subjected to ionizing radiation” Tomasz Kolenda Cancer Genetics Unit Own research
6. „Analysis of the completeness and and consistence of radiotherapy patient registry based on the Eskulap and Aria databases and therapeutic machines registry” Katarzyna Paczkowska Interdisciplinary Teams Coordination Section Own research
7. „Assessment of the impact of solid decomposition products of imidapril hydrochloride on cancer initiation and promotion processes” Katarzyna Regulska Pharmacy Own research
8. „Influence of let-7d and miR-18a overexpression on the radiosensitivity of hypopharynx squamous cell carcinoma” Anna Teresiak-Mańczak, MD Cancer Genetics Laboratory Own research

 

2011

No. Programme name Investigator Area Financing
1. „Doses and biological response in the thyroid, lungs, testicles and bladder during radiation therapy for laryngeal cancer and prostate cancer using the static field, IMRT and tomotherapy techniques” J. Malicki, Prof. Electroradiology Unit

UMO-2011/01/B/NZ4/03736

16.12.2011-15.12.2014

2. „Randomized multicentre trial comparing hyperfractionated radiotherapy used as boost to a conventional radiotherapy in prostate cancer with a high risk of progression” Piotr Milecki, MD Radiation Oncology Department I Own research
3. „Checking the similarity between calculated and measured dose distributions in a proton beam as part of the comparison between calculated and measured dose distributions in a proton beam modified by wax boluses for selected clinical cases” Dorota Maria Jędrzejczak Nuclear Medicine Unit Own research
4. „Impact of MIRNA expression on cellular radiosensitivity of tongue cancer and oral DNA” Katarzyna Lamperska, MD Cancer Diagnosis and Immunology Unit Own research
5. „Evaluation of the occurrence and clinical relevance of of micrometastases and isolated cancer cells within the lymphatic system in patients with gastric cancer” Arkadiusz Spychała Oncological and General Surgery Department Own research
6. „Impact of the development of science and technology on radiological protection regulations concerning doses and exposure to doses by medical personnel in radiotherapy” Patrycja Mantaj Radiological Protection Inspector Own research
7. „Study of the intensity of anxiety in cancer patients exposed to music during radiotherapy” Małgorzata Stańczyk, MD Clinical Psychology Unit Own research
8. „Effect of radiotherapy on free radicals and paramagnetic centres in peripheral blood of cancer patients” Joanna Kaźmierska, MD Radiotherapy Unit II Own research
9. „Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych” Lek. med. Konstanty Korski Zakład Patologii Nowotworów Own research
10. „Ocena indywidualnej wrażliwości na cytostatyki komórek nowotworowych głowy, szyi i jelita grubego w warunkach hodowli komórek” Dr n. med. Aldona Kaczmarek Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Own research
11. „Ocena zmian anatomicznych gruczołów ślinowych przedstawionych na skanach MVCT i KVCT u pacjentów z nowotworem głowy i szyi poddanych tomoterapii” Mgr Weronika
Jackowiak
Zakład Fizyki Medycznej Own research
12. „Kompleksowa analiza onkogennych ścieżek przekaźnictwa sygnału w nowotworach piersi, żołądka, jelita grubego i odbytnicy w celu opracowania nowych metod diagnostyki i leczenia” Dr n. med. Maciej Wiznerowicz Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
13. „Ocena ekspresji ALDH1, CD44 i CD133 w komórkach raka gruczołu krokowego w celu identyfikacji rakowych komórek macierzystych” Prof dr hab. Jan Bręborowicz Zakład Patologii Nowotworów 6884/B/P01/2011/40
13.06.2011-12.06.2013
14. „Ocena występowania oraz znaczenia klinicznego mikroprzerzutów i izolowanych komórek nowotworowych w obrębie układu chłonnego u pacjentów z rakiem żołądka” lek med Arkadiusz Spychała Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I UMO-2011/01/N/NZ4/01727
16.12.2011-15.12.2014
15. „Rozwój i zastosowanie wektorów lentiwirusowych i regulowanego RNAi do analizy roli represorowych czynników transkrypcyjnych i białka KAP1 w procesach przeprogramowania oraz samoodnowy i różnicowania indukowalnych komórek pluripotencjalnych (iPS)” dr hab Maciej Wiznerowicz Pracownia Terapii Genowej 6129/B/P01/2011/40
26.05.2011-25.05.2014

 

2010

L.p. Nazwa Programu Badacz Obszar Finansowanie
1. „Wieloenergetyczna weryfikacja pomiarowa wartości kątów klinów dynamicznych z wykorzystaniem detektora wielokanałowego” Mgr Anna Kowalik Zakład Fizyki Medycznej Badania własne
2. „Ocena wybranych wariantów genetycznych związanych ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego dla pacjentów ze sporadycznymi polipami jelita grubego” Dr n. med. Witold Kycler II Oddział Chirurgii Onkologicznej Badania własne
3. „Ocena wpływu sztucznej cytokiny Hyper IL-11 (H11) na proces megakariocytopoezy i tworzenia płytek krwi ” Dr n. przyr. Hanna Dams- Kozłowska Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
4. „Ocena aktywacji monocytów krwi obwodowej i odsetka komórek NK u pacjentek z rakiem piersi w trakcie leczenia w celach rokowniczych” Dr n. med. Aldona Kaczmarek Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów Badania własne
5. „Dawki w tarczycy, płucach, jadrach i pęcherzu moczowym podczas radioterapii raka stercza technikami: pól statycznych, IMRT i tomoterapii” Mgr Anna Kowalik
Mgr Weronika Jackowiak
Zakład Fizyki Medycznej Badania własne
6. „Ocena woływu zmian anatomicznych w obszarze głowy i szyi na rozkłady dawek podczas radioterapii przy użyciu systemu Hi-Art Tomotherapy” prof. Julian Malicki Zakład Fizyki Medycznej Umowa nr 3521/B/P01/2010/38 16.03.2010-30.06.2014