Zmiana organizacji świadczeń medycznych
Zmiana organizacji świadczeń medycznych

W Wielkopolskim Centrum Onkologii po wszechstronnej analizie sytuacji
w oparciu o wiedzę medyczną, szacunek i troskę o pacjentów
oraz pracowników zmieniamy organizację świadczeń medycznych. Do tej pory w budynkach WCO codziennie przebywało ok. 3000 osób – pracowników
i pacjentów. Na skutek stałego zwiększania się ryzyka transmisji choroby COVID-19, nie jesteśmy DZIŚ w stanie bezpiecznie przyjąć wszystkich pacjentów. Musimy stosować się do zaleceń i nie doprowadzać do gromadzenia w szpitalu pacjentów, którzy należą do grupy zwiększonego ryzyka. Pracujemy intensywnie od wielu dni, aby wprowadzić wiele zmian w pracy personelu, by móc bezpiecznie leczyć Państwa przez kolejne tygodnie.

Dynamika i skutki obu procesów (nowotworowego i zakażenia koronawirusem) są różne, ale TERAZ w ogromnej większości przypadków bilans zysków i strat dla pacjentów będzie korzystny, jeżeli przesuniemy o pewien okres termin udzielenia świadczeń – nie tyle do czasu zakończenia stanu epidemicznego – ale do czasu, kiedy zorganizujemy pracę w nowych – bezpiecznych warunkach.

Plan Pracy na poniedziałek i najbliższe dni
Ci z Państwa, którzy rozpoczęli napromienianie/radioterapię będę ją mieli kontynuowaną zgonie z planem i mogą przyjechać w poniedziałek i w kolejne dni. Podobnie w poniedziałek przyjeżdżają pacjenci, którzy otrzymują chemioterapię, jeżeli nie otrzymali informacji o zmianie terminu.
Pacjentów z zaplanowanym na poniedziałek terminem przyjęcia na oddziały, którzy nie dostali informacji o zmianie terminu zapraszamy do przyjazdu.
Wstrzymaliśmy udzielanie prawie wszystkich porad w tym również pierwszorazowych, oraz prawie wszystkich badań diagnostycznych. Prosimy o danie nam czasu na zorganizowanie Państwa wizyt. Na razie bezpieczniej jest jak pozostaniecie Państwo w swoich domach.

Musieliśmy zabezpieczyć wejścia do budynków, które zostały przypisane odpowiednim grupom Pacjentom. Przy wejściu spotkacie się Państwo z opiekunami – pielęgniarkami, elektroradiologami, którzy pomogą Państwu odnaleźć się w nowej sytuacji. Ochrona została wzmożona, funkcjonuje zakaz wstępu osób z zewnątrz z wyjątkiem osób, które leczymy.
Działamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwom. Sytuacja jest niezwykła i musimy podejmować nadzwyczajne środki i uczyć się nowych postępowań. Będziemy na bieżąco informować Państwa o podejmowanych decyzjach, kierując się dobrem naszych Pacjentów oraz ich bezpieczeństwem.