Kontakt

Projekt „Realizacja programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18-00/77/2018/762 realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z partnerami: Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Biuro Projektu – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00
adres: ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
pokój D009
telefon: 61 8850 915

Kierownik projektu: dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka

Koordynator merytoryczny: dr hab. Witold Kycler

Inspektorzy ds. koordynacji programu:
dr n. biol. Arleta Małecka

mgr Mirosława Borowiec

mgr Joanna Kolińska

Partnerzy Projektu:

Wielkopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
Prezes: lek. med. Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Dyrektor biura: Karol Matecki
koordynator: Marta Schwarz
tel.: 883 580 690
e-mail: biuro@wzpoz.p

Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
Prezes: Mirosława Skitek
tel.: 61 8709401 lub 798 538 364Formularz kontaktowy:

    * - pola wymagane

    Europejski Fundusz Społeczny, Wiedza Edukacja Rozwój