Ankieta satysfakcji

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE pn.:Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, gdyż zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat programu zdrowotnego. Zebrane informacje pomogą nam jeszcze lepiej zorganizować zaplanowane działania oraz poprawić jakość świadczonych przez nas usług.

Odpowiedzi proszę wskazywać poprzez zaznaczenie znakiem „x” odpowiedniego pola. Ankieta jest anonimowa i nie wymaga podpisu.


Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Europejski Fundusz Społeczny, Wiedza Edukacja Rozwój