Wielkopolski Rejestr Nowotworów

Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Serdecznie zapraszamy do elektronicznego wypełniania kart zgłoszenia nowotworu złosliwego, przy użyciu aplikacji www Krajowego Rejestru Nowotworów.

Wypełnienie karty w formacie elektronicznym zwalnia z obowiązku przesyłania kart w formie papierowej.

Kartę Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego należy wystawić w przypadku:·

  • rozpoznania nowotworu (ICD10: C00-C97, D00-D09 oraz potwierdzone histopatologicznie przypadki z rozpoznaniami D37-D48),
  • wdrożenia leczenia (osobna karta dla każdej metody leczenia),
  • postępu choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby),
  • zgonu pacjenta.

 

Logowanie do aplikacji:

https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml

Konto w aplikacji można założyć pod poniższym linkiem:

https://www.onkologia.org.pl/pccr/login.xhtml

Więcej informacji o aplikacji:

http://onkologia.org.pl/instrukcja-dla-lekarza/