O nas

Zakład tworzą pracownie: histopatologii, immunohistochemii, diagnostyki cytologii ginekologicznej, biologii molekularnej, cytometrii przepływowej oraz gabinet biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej.

Pracownicy to: najlepszy w regionie zespół lekarzy specjalistów patomorfologii oraz liczni lekarze w trakcie specjalizacji (rezydenci), doktorzy nauk biologicznych, magistrzy analityki medycznej, biologii, pielęgniarstwa oraz zespół techników analityki medycznej i techników medycznych.

Podstawowym zadaniem Zakładu Patologii Nowotworów jest ustalenie precyzyjnego i szybkiego rozpoznania histopatologicznego i cytologicznego pacjentów leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii, a także z innych jednostek regionu Wielkopolski.

W pracowniach opracowuje się materiał z wycinków tkankowych, biopsji gruboigłowych, materiałów operacyjnych oraz materiał cytologiczny (ginekologiczny i nie ginekologiczny).

W badaniach diagnostycznych stosujemy nowoczesne metody diagnostyczne Posiadamy prawie 200 markerów nowotworowych, wykonujemy badania fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) (w tym ocena nadekspresji białka HER-2 i amplifikacji genu HER-2 w raku piersi) co umożliwia ocenę czynników prognostycznych i predykcyjnych mających kluczowy wpływ na rodzaj i zakres stosowanych terapii onkologicznych.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w cyklicznych zebraniach interdyscyplinarnych dotyczących leczenia nowotworów m.in. piersi, przewodu pokarmowego, materiałów ginekologicznych, narządów głowy i szyi celem wyboru zindywidualizowanego leczenia onkologicznego.