Polskie Towarzystwo Onkologiczne
- oddział w Poznaniu

06.06.2019 - Zebranie SPRAWOZDACZO-WYBORCZE Oddziału Poznańskiego PTO

Data opublikowania 09-05-2019 14:54
Program:

14.00-15.30 dr n. med. Adam Chicheł
                      Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTO

Proponowana agenda spotkania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i kworum.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w latach 2015-2019
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego z lat 2015-2019.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdań z pkt. 3-5.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Głosowanie nad wyborem nowego Przewodniczącego Oddziału.
 9. Głosowanie nad wyborem nowych Członków Zarządu.
 10. Głosowanie nad wyborem nowych członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór funkcji Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.
 12. Wolne wnioski/dyskusja.
 13. Zamknięcie zebrania.
Powrót do listy aktualności