Koniec możliwości zgłaszania uwagTermin zgłaszania uwag upłynął.