Pracownia Rehabilitacji

Na zlecenie lekarzy wszystkich oddziałów WCO Pracownia prowadzi:

  • fizjoterapeutyczne przygotowanie pacjentów do zabiegu operacyjnego i usprawnianie po operacji,
  • instruktaż profilaktyki przeciw-obrzękowej dla osób po usunięciu węzłów chłonnych,
  • mobilizację ruchową pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii,
  • edukację rodzin pacjentów dotyczącą usprawniania chorego,
  • usprawnianie fizjoterapeutyczne pacjentów Ośrodka Dziennego Rehabilitacji.

Pracownia jest również placówką dydaktyczną dla studentów Wydziału o Zdrowiu UM, Wydziałów Fizjoterapii AWF-u i WSPiA.
Prowadzone są szkolenia dla fizjoterapeutów współpracujących z Klubami Amazonek.
Pracownicy Pracowni biorą czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych.

Kierownik

dr n. med. Janusz Doś

 

Godziny przyjęć

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 18.00

 

Kontakt

Tel. 61 88 50 560 lub 61 88 50 705