Programy badań profilaktycznych realizowane w WCO

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2017-2020

 

Program Profilaktyki Nowotworów Skóry i Edukacji Społeczeństwa w Makroregionie Zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł I – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z zespołem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł II – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach dziedzicznego niepolipowatego zespołu raka jelita grubego (HNPCC), zespołu Luncha oraz zespołu rodzinnej polipowatości (FAP).

Realizacja regionalnego programu zdrowotnego – zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi

Program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w makroregionie zachodnim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.