Programy badań profilaktycznych realizowane w WCO

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Adresaci programu
Krótki opis
Formy i godziny rejestracji
Uwagi
Więcej informacji

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Adresaci programu
Krótki opis
Więcej informacji

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł I – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z zespołem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na raka piersi i raka jajnika.

Adresaci programu
Formy i godziny rejestracji
Uwagi
Więcej informacji

Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł II – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach dziedzicznego niepolipowatego zespołu raka jelita grubego (HNPCC), zespołu Luncha oraz zespołu rodzinnej polipowatości (FAP).

Adresaci programu
Krótki opis
Formy i godziny rejestracji
Uwagi

Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2017-2020

Źródło finansowania programu
Krótki opis