(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum i doskonalenie zawodowe w zakresie świadczonych usług oraz uwzględnienie roli personelu i ich zaangażowania w działania na rzecz jakości oferowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ciągły rozwój i doskonalenie istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • respektowanie praw pacjenta na każdym etapie diagnozy i leczenia,
  • stałe unowocześnianie aparatury medycznej i infrastruktury Szpitala,
  • zapewnienie pacjentom dostępu do najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii,
  • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz odpadami medycznymi poprzez doskonalenie działań organizacyjnych i technologicznych,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko.