(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

informacja o wyborze ofert

Poznań, dnia 29.03.2021
EZ/350/102/2020/279Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postepowaniem 102/2020
Dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.39 ( przetarg nieograniczony na zakup i dostawę produktów do żywienia do i pozajelitowego w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów w kryteriach oceny, spełniająca wymagania siwz:


PAKIET NR 1

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Całkowita wartość zamówienia wynosi 495,00 zł. netto, 519,75 zł. brutto
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty Punktacja
1 Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl, Netto: 495,00 zł.
Brutto: 519,75 zł. 100
2 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa Netto: 738,00 zł.,
Brutto: 774,90 zł. 67

PAKIET NR 2

Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. ( Lider) i PGF SA
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Całkowita wartość zamówienia wynosi 26 629,17 zł netto; 27 960,64 zł brutto.
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty Punktacja
4 Asclepios S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław Netto: 27 130,36 zł
Brutto: 28 486,87 zł
98
5 Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. ( Lider) i PGF SA
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Netto: 26 629,17 zł.,
Brutto: 27 960,64 zł.,
100

PAKIET NR 3

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 16 006,00 zł netto; 16 923,90 zł brutto.
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty Punktacja
2 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa Netto: 16 006,00 zł.,
Brutto: 16 923,90 zł., 100

PAKIET NR 5

Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. ( Lider) i PGF SA
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Całkowita wartość zamówienia wynosi 13 215,30 zł netto; 13 876,07 zł brutto.
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty Punktacja
5 Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. ( Lider) i PGF SA
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Netto: 13 215,30 zł
Brutto: 13 876,07 zł 100

PAKIET NR 6

Baxter Polska Sp. z o. o.,
ul: Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 18 800,00 zł netto; 20 304,00 zł brutto.
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty Punktacja
3 Baxter Polska Sp. z o. o.,
ul: Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa Netto: 18 800,00 zł.,
Brutto: 20 304,00 zł., 100Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: zaopatrzenie@wco.pl. Data podpisania umowy :
Pakiet nr 3; 5; 6- 01.04.2021r.
Pakiet nr 1; 2- 12.04.2021r.


Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznychmgr inż. Magdalena Kraszewska

Pismo przygotował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644
Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma na mail zaopatrzenie@wco.pl

Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr 102/2020- Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

………………………… ………..………………………………….
Podpis i pieczątka

« Powrót do szczegółów zamówienia