(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

korekta wadium

Poznań, dnia 29.01.2021
EZ/350/102/2020/116Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 102/2020
dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż koryguje zapis części VII SIWZ w zakresie wartości wymaganego wadium dla pakietu nr 2 i 4.
Poniżej podajemy prawidłowe wartości wadium dla poszczególnych pakietów.

Numer
pakietu Wartość wadium
(zł)
1 5,00
2 390,00
3 160,00
4 80,00
5 15,00
6 200,00


UWAGA:
Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.
Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznychmgr inż. Magdalena KraszewskaOpracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

« Powrót do szczegółów zamówienia