(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Polska-Poznań: Produkty do żywienia pozajelitowego

2021/S 022-052573

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 247-610912)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Adres pocztowy: Garbary 15
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 61-866
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wco.pl
Tel.: +48 618850643
Faks: +48 618850698
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wco.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer referencyjny: 102/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33692200 Produkty do żywienia pozajelitowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 247-610912

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/02/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

« Powrót do szczegółów zamówienia