(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego

Numer zamówienia:

350/102/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

odpowiedzi na pytania

Poznań, dnia 27.01.2021
EZ/350/102/2020/94Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.nr 102/2020
dotyczy: Zakup i dostawa produktów do żywienia do i pozajelitowego


Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielamy odpowiedzi.


PYTANIE
Dotyczy pak. 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat o gramaturze 780 g ?
W przypadku zgody proszę o określenie ilości do wyceny – 30 op. czy inna ilość wskazana przez Zamawiającego ?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza gramaturę 780g w ilości 30 op.

PYTANIE
Dotyczy pak. 2 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x200 ml w ilości 6 op. ( razem 24 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 2 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x200 ml w ilości 250 op. ( razem 1000 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x125 ml w ilości 13 op. bądź innej wskazanej przez Zamawiającego i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x125 ml w ilości 1125 op. ( 4500 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 2 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x200 ml w ilości 175op. ( razem 700 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 3x237ml w ilości 150op. ( razem 450 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x200ml w ilości 50op. ( razem 200 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 4 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x200ml w ilości 25op. ( razem 100 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Dotyczy pak. 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści do wyceny preparat konfekcjonowany w opakowaniu 4x200ml w ilości 15op. ( razem 60 szt – zgodnie z SIWZ) i tym samym wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe ?
Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Czy Zamawiający dopuści przeliczenie i podanie cen za opakowanie w pozycjach, gdzie jednostką miary są sztuki ? Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych w pozycjach, gdzie jednostką miary są sztuki z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powyższe.

PYTANIE
Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość niż umieszczone w SIWZ:
• podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę , czy też
• ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?
ODPOWIEDŹ
Należy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę

UWAGA:
Ocena oferty przez Zamawiającego zostanie dokonana w oparciu o wymagania zawarte w specyfikacji z uwzględnieniem niniejszych odpowiedzi na pytania.
Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomicznychmgr inż. Magdalena Kraszewska
Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, zaopatrzenie@wco.pl

« Powrót do szczegółów zamówienia