(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków

Numer zamówienia:

350/96/2019

« Powrót do szczegółów zamówienia

informacja o wyborze

Poznań, dnia 13.01.2020
EZ/350/96/2019/16


Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postepowaniem 96/2019
Dotyczy: Zakup i dostawa lekówWielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.39 ( przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów w kryteriach oceny, spełniająca wymagania siwz:


Pakiet nr 6

Amgen Sp. z o. o.
Ul. Puławska 145
02-175 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 1.888.887,00zł netto; 2.039.997,96zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
12 Amgen Sp. z o. o.
Ul. Puławska 145
02-175 Warszawa 1.888.887,00zł netto; 2.039.997,96zł brutto
100

Pakiet nr 7

OPTIFARMA Sp.z o. o. Sp.k.
Ul. Sokołowska 14
05-806 Sokołów

Całkowita wartość zamówienia wynosi 567.392,50zł netto; 612.783,90zł brutto
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
9 OPTIFARMA Sp.z o. o. Sp.k.
Ul. Sokołowska 14
05-806 Sokołów 567.392,50zł netto; 612.783,90zł brutto 100
13 Komtur Polska Sp. z o. o.
Plac Farmacji 1
02-699 Warszawa 568.237,50zł netto; 613.696,50zł brutto 99

Pakiet nr 11

Roche Polska Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 39b
02-672 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 6.092.590,00zł netto; 6.579.997,20zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
5 Roche Polska Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 39b
02-672 Warszawa 6.092.590,00zł netto; 6.579.997,20zł brutto
100

Pakiet nr 23

Roche Polska Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 39b
02-672 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 1.257.150,00zł netto; 1.357.722,00zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
5 Roche Polska Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 39b
02-672 Warszawa 1.257.150,00zł netto; 1.357.722,00zł brutto 100

Pakiet nr 24

Amgen Sp. z o. o.
Ul. Puławska 145
02-175 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 49.149,20zł netto; 53.081,14zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
12 Amgen Sp. z o. o.
Ul. Puławska 145
02-175 Warszawa 49.149,20zł netto; 53.081,14zł brutto 100Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: zaopatrzenie@wco.pl. Data podpisania umowy Pakiet nr 6; 11; 23; 24- 15.01.2020; Pakiet nr 7- 24.01.2020
Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznychMgr inż. Magdalena Kraszewska


Opracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, mail zaopatrzenie@wco.pl

Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma nr fax 061 8850 698

Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr 96/2019- Zakup i dostawa leków


13.01.2020. ………..………………………………….
Podpis i pieczątka

« Powrót do szczegółów zamówienia