(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków

Numer zamówienia:

350/96/2019

« Powrót do szczegółów zamówienia

wybór ofert

Poznań, dnia 30.12.2019
EZ/350/96/2019/800


Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych postepowaniem 96/2019
Dotyczy: Zakup i dostawa lekówWielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury o zamówienie publiczne w trybie art.39 ( przetarg nieograniczony na zakup i dostawę leków w poszczególnych pakietach została wybrana oferta z najkorzystniejszym bilansem punktów w kryteriach oceny, spełniająca wymagania siwz:

Pakiet nr 1

Baxter Polska Sp. o. o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 132.325,00zł netto; 142.911,00zl brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
2 Baxter Polska Sp. o. o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa 132.325,00zł netto; 142.911,00zl brutto
100

Pakiet nr 2

Janssen-Cilag Polska Sp. z o. o.
Ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 362.736,00zł netto; 391.754,88zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
14 Janssen-Cilag Polska Sp. z o. o.
Ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa 362.736,00zł netto; 391.754,88zł brutto 100Pakiet nr 3

Asclepios S.A.
Ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

Całkowita wartość zamówienia wynosi 1.003.350,00zł netto; 1.083.618,00zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
3 Asclepios S.A.
Ul. Hubska 44
50-502 Wrocław 1.003.350,00zł netto; 1.083.618,00zł brutto 100

Pakiet nr 4

Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Całkowita wartość zamówienia wynosi 193.125,00zł netto; 208.575,00zł brutto
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
1 Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa 259.800,00zł netto; 280.584,00zł brutto 74
4 Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice 193.125,00zł netto; 208.575,00zł brutto
100

Pakiet nr 5

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 189.000,00zł netto; 204.120,00zł brutto
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
4 Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice 210.000,00zł netto; 226.800,00zł brutto
90
11 Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa, 189.000,00zł netto; 204.120,00zł brutto 100

Pakiet nr 8

Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK

Całkowita wartość zamówienia wynosi 841.580,00zł netto; 908.906,40zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
7 Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK 841.580,00zł netto; 908.906,40zł brutto
100

Pakiet nr 9

Konsorcjum
URTICA Sp. z o.o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PGF S.A.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

Całkowita wartość zamówienia wynosi 3.972.294,00zł netto; 4.290.077,52zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
10 Konsorcjum
URTICA Sp. z o.o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PGF S.A.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź 3.972.294,00zł netto; 4.290.077,52zł brutto
100Pakiet nr 10

Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert- nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet nr 12

Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert- nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet nr 13

Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Całkowita wartość zamówienia wynosi 21.000,00zł netto; 22.680,00zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
4 Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice 21.000,00zł netto; 22.680,00zł brutto
100

Pakiet nr 14

Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Całkowita wartość zamówienia wynosi 11.760,00zl netto; 12.700,80zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
4 Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice 11.760,00zl netto; 12.700,80zł brutto
100

Pakiet nr 15

Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert- nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet nr 16

Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert- nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pakiet nr 17

Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK

Całkowita wartość zamówienia wynosi 9.630,00zł netto; 10.400,00zł brutto
Wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
4 Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice 10.290,00zł netto; 11.113,20zł brutto 93
7 Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK 9.630,00zł netto; 10.400,00zł brutto
100

Pakiet nr 18

Astra Zeneca AB
151 85 Södertälje
Sweden

Całkowita wartość zamówienia wynosi 1.745.370,00zł netto; 1.884.999,60zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
6 Astra Zeneca AB
151 85 Södertälje
Sweden 1.745.370,00zł netto; 1.884.999,60zł brutto 100

Pakiet nr 19

Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK

Całkowita wartość zamówienia wynosi 816.890,80zł netto; 882.242,06zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
7 Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK 816.890,80zł netto; 882.242,06zł brutto
100

Pakiet nr 20

Konsorcjum
URTICA Sp. z o.o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PGF S.A.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

Całkowita wartość zamówienia wynosi 502.000,00zł netto; 542.160,00zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
10 Konsorcjum
URTICA Sp. z o.o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PGF S.A.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź 502.000,00zł netto; 542.160,00zł brutto 100

Pakiet nr 21

Pfizer Trading polska Sp. z o. o.
Ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 1.064.476,00zl netto; 1.149.634,08zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
8 Pfizer Trading polska Sp. z o. o.
Ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa 1.064.476,00zl netto; 1.149.634,08zł brutto 100

Pakiet nr 22

Baxter Polska Sp. o. o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Całkowita wartość zamówienia wynosi 700,00zł netto; 756,00zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
2 Baxter Polska Sp. o. o.
Ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa 700,00zł netto; 756,00zł brutto
100

Pakiet nr 25

Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK

Całkowita wartość zamówienia wynosi 981.120,00zł netto; 1.059.609,60zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
7 Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK 981.120,00zł netto; 1.059.609,60zł brutto
100

Pakiet nr 26

Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK

Całkowita wartość zamówienia wynosi 8.065.299,00zł netto; 8.710.522,92zł netto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.
Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
7 Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK 8.065.299,00zł netto; 8.710.522,92zł netto
100

Pakiet nr 27

Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK

Całkowita wartość zamówienia wynosi 2.736.118,80zł netto; 2.955.008,30zł brutto
Wpłynęła 1 oferta, odrzucono 0 ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu z wartością punktową.

Nr oferty Nazwa Oferenta/Wykonawcy Cena oferty punktacja
7 Hurtownia farmaceutyczna Ismed Sp.j. mgr farm. Janina Gierłowska- ANDRZEJ GIERŁOWSKI
UL. SZCZYGLA 7
05-402 OTWOCK 2.736.118,80zł netto; 2.955.008,30zł brutto 100

Dziękujemy za udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Umowa dostępna w formie elektronicznej – prośbę proszę wysłać na adres: zaopatrzenie@wco.pl. Data podpisania umowy:
Pakiet nr 1; 2; 3; 8; 9; 13; 14; 18; 19, 20; 21; 22; 25; 26; 27- 03.01.2020r.
Pakiet nr 4; 5; 17- 13.01.2020r.

Z poważaniem,
Z-ca Dyr. ds. ekonomicznychMgr inż. Magdalena KraszewskaOpracował: Sylwia Krzywiak, Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 061 8850 644, mail zaopatrzenie@wco.pl

Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma nr fax 061 8850 698

Potwierdzam otrzymanie pisma- informacji o wyborze ofert w postępowaniu nr 96/2019- Zakup i dostawa leków


31.12.2019r. ………..………………………………….
Podpis i pieczątka

« Powrót do szczegółów zamówienia