(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej Rejestracja online Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej.

Numer zamówienia:

350/86/2019

« Powrót do szczegółów zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 2019-10-04
EZ/350/86/2019____592_______Wg rozdzielnika

DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 86/2019. Zakup i dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w Centralnej Sterylizatorni do dezynfekcji manualnej i maszynowej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkopolskie Centrum Onkologii udziela odpowiedzi na pytania do specyfikacji:

Pytanie 1 PAKIET nr 1, pozycja 1,2,3.
Czy Zamawiający wprowadzi zapis o konieczności potwierdzenia pisemnego przez producenta myjni ETD kompatybilności środków z myjnią?
Celem zapisu jest uniknięcie problemów technicznych w perspektywie z myjnią ETD, zabezpieczeniem pacjenta pod kątem czystości biologicznej endoskopów i sprawdzonej powtarzalności procesów.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania przedmiotowego zapisu.
Pytanie 2 PAKIET nr 1, pozycja 1.
Czy Zamawiający dopuści detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD, o składzie: niejonizujące środki powierzchniowo czynne, glikole, solubilizatory (środki upłynniające), przyspieszacz czyszczenia?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 3 PAKIET nr 1, pozycja 3.
Prosimy o wyjaśnienia, czy Zamawiający oczekuje: Płynny środek aktywujący / aktywator/ skład: fosforany, wodorotlenek sodu, stężenie roztworu roboczego 1,2%?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 4 PAKIET nr 1, pozycja 1,2,3.
Czy Zamawiający wprowadzi zapis o konieczności kompatybilności preparatów ze sobą i pochodzących od jednego producenta oraz rekomendowanych przez producenta myjni ETD.
Celem zapisu jest uniknięcie potencjalnych problemów technicznych i biologicznych jak i realizację norm EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania przedmiotowego zapisu.

Pytanie 5 Dot. pakietu 1
Prosimy o doprecyzowanie ilości środków.

Czy poprzez zapis „opakowanie zbiorcze“ Zamawiający oczekuje
- dostarczenia środków w opakowaniach zbiorczych producenta, gdzie opakowanie zbiorcze = 3 kanistry, tj.
Poz. 1 - 50 opakowań zbiorczych (w sumie 150 kanistrów 5L)
Poz. 2 – 36 opakowań zbiorczych (w sumie 108 kanistrów 2,8L)
Poz. 3 – 36 opakowań zbiorczych (w sumie 108 kanistrów 5L)
czy
- dostarczenia środków w opakowaniach producenta ale jako opakowanie zbiorcze został określonych kanister tj.:
Poz. 1 – 50 opakowań 5l (w tym przypadku ze względu na opakowania producenta prosimy o zwiększenie oferowanej ilości do 51 opakowań)
Poz. 2 – 36 opakowań 2,8L
Poz. 3 – 36 opakowań 5L

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostaw sukcesywnych w okresie trwania umowy i ilościach określonych przez Zamawiającego w miarę potrzeb.
Doprecyzowując - całkowita ilość zamówienia to:
Poz 1 – 150 kanistrów a 5l.
Poz 2 – 108 kanistrów a 2,8l.
Poz 3 – 108 kanistrów a 5l.


Z poważaniem,


------------------------

« Powrót do szczegółów zamówienia