(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Zamówienia publiczne

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i okularów z przyłbicą ochronną.

Numer zamówienia:

350/95/2020

« Powrót do szczegółów zamówienia

wybór ofert

Poznań, dnia 2020-12-31
EZ/350/95/2020/……..


Wg rozdzielnika: Do wszystkich uczestników postępowania i zainteresowanych

Dotyczy: 95/2020. Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i okularów z przyłbicą ochronną

WYBÓR OFERT.
Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na w/w przedmiot zamówienia została wybrana oferta najkorzystniejsza – oferta wg wykazu:
Pakiet 1.- Rękawice
NR OFERTY NAZWA OFERENTA CENA NETTO BRUTTO W OPAKIETACH TERMIN dostawy Termin zapłaty Ocena wg kryterium cena 100%
1. Mercator Medical
Ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków 1 24750,00 26730,00
Do 30 dni od zawarcia umowy 60 dni 100 oferta wybrana
Pakiet 2.- Okulary z przyłbicą
NR OFERTY NAZWA OFERENTA CENA NETTO BRUTTO W OPAKIETACH TERMIN dostawy Termin zapłaty Ocena wg kryterium cena 100%
2. PPK CERKAMED
Wojciech Pawłowski
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola 2 28796,00 35419,08
Do 30 dni od zawarcia umowy 60 dni 100 oferta wybrana
Wpłynęły 2 oferty odrzucono 0 ofert.

Wybranego Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji.
Umowa dostępna w wersji elektronicznej na wniosek wysłany na mailto: zaopatrzenie@wco.pl
Wyznacza się datę zawarcia umowy na dzień ________________ .

Z poważaniem,

__________________

Proszę o potwierdzenie otrzymania treści pisma nr fax 61/88 50 698 lub mail: zaopatrzenie@wco.pl
Potwierdzam otrzymanie informacji o wyborze ofert w postępowaniu 95/2020. Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych i okularów z przyłbicą ochronną

.…………………………….. ………………………………………
data podpis

« Powrót do szczegółów zamówienia