(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

20/K/2013 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia z zakresu świadczenia usług transportu sanitarnego

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

wybór ofert

Poznań, dnia 2013-03-13
EZ/20/konkurs/2013/_____309______

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania 20/konkurs/2013 - usługi transportu sanitarnego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na usługi transportu sanitarnego została wybrana najkorzystniejsza oferta w n/w pakietach 1 i 2:

W pakiecie 1 wybrano ofertę nr 1 firmy:
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ
Ul. Rycerska 10
60-346 Poznań
Cena oferty
Pakiet 1
Zadanie nr 1 - Karetka pogotowia z kierowcą.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 29,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 40,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę. cena brutto 2,50 zł.

Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 29,- zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie,cena brutto 40,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 2,50 zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 100 pkt.

W pakiecie 2 wybrano ofertę nr 5 firmy:
Konsorcjum firm: Atransmed Sp. z o.o.
ul. Łagodna 2 61-680 Poznań
i Transkolmed Sp. z o.o.
Ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań
Cena oferty:
Pakiet 2
Zadanie nr 1 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto140,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 40,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 6,91zł.
Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 220,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 120,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 9,91 zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 100 pkt.

Poniżej zestawienie ofert złożonych w tym postępowaniu:
Wpłynęły 4 oferty. Odrzucono 0 ofert.


Oferta …1…….
Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ Ul. Rycerska 10 60-346 Poznań
Pakiet nr 1.
Zadanie nr 1 - Karetka pogotowia z kierowcą.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 29,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 40,-zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę. cena brutto 2,50 zł.
Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 29,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 40,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 2,50 zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 100 pkt.
Pakiet nr 2. – brak ofertyOferta …2…….
Przedsiębiorstwo Handlowe „SASMAN” Adam Sasek ul. Długa 20 62-031 Luboń
Pakiet nr 1. Brak oferty
Pakiet nr 2.
Zadanie nr 1 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 200,- zł.
za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 200,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 250 +150,- zł.
Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 350,- zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 350,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto3,- + 300,- zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 35 pkt.

Oferta …3…….
Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED SP z o.o. Ul. Rapackiego 14 20-150 Lublin
Pakiet nr 1.
Zadanie nr 1 - Karetka pogotowia z kierowcą.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 50,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 65,-.zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 21,40. zł.
Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 60,- zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 100,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 32,60 zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 43 pkt.
Pakiet nr 2. Brak ofertyOferta …4….
P.H.U.T. ULTEX Mariusz Talarski Ul. Drzymały 6 62-031 Luboń
Pakiet nr 1.
Zadanie nr 1 - Karetka pogotowia z kierowcą.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 50,-.zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 75,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę. cena brutto 2,40 zł.
Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 75,- zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 95,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 2,90 zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 48 pkt.
Pakiet nr 2. Brak ofertyOferta …5…….
Konsorcjum firm: Atransmed Sp. z o.o. ul. Łagodna 2 61-680 Poznań
i Transkolmed Sp. z o.o. ul. Libelta 1a/2 61-706 Poznań

Pakiet nr 1.
Zadanie nr 1 - Karetka pogotowia z kierowcą.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 70,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 1,-.zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 1,81 zł.
Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą i sanitariuszem
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 80,-.zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 30,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 4,51 zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 76 pkt.
Pakiet nr 2.
Zadanie nr 1 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 140,-zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 40,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutt 6,91 zł.

Zadanie nr 2 Karetka pogotowia z kierowcą, sanitariuszem, ratownikiem medycznym i lekarzem.
 za transport na terenie m. Poznania w 1 stronę – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 220,- zł.
 za transport na terenie m. Poznania w 2 strony – cena ryczałtu za zdarzenie, cena brutto 120,- zł.
 za transport poza terenem m. Poznania - cena za 1 km + cena za 1 wozo/godzinę cena brutto 9,91zł.
ocena wg kryterium cena 100% - oferta uzyskała 100 pkt.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w postępowaniu konkursowym.

Wybranego Wykonawcę prosimy o przygotowanie umowy wg wzoru zawartego w specyfikacji
Wyznacza się daty:
- zawarcie umowy w dniu 20 marca 2013 r. z
- termin realizacji 36 m-cy od 01.04.2013 r. do 31.03.2016 r.

Z poważaniem,
z-ca Dyr. ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych

inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Przygotowane przez Dział Zamówień Publicznych - Katarzyna Witkowska tel. 61/88 80 643, ...644; fax ...698

« Powrót do szczegółów ogłoszenia