(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat

Ogłoszenia

Tytuł ogłoszenia:

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15.

« Powrót do szczegółów ogłoszenia

Zarządzenie o powołaniu i składzie komisji przetargowej
Zarządzenie Wewnętrzne nr 32
Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu
z dnia 19.11.2008 r. znak D/6775/2008
w sprawie komisji przetargowej powołanej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia
Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15.


Na podstawie § 13 Statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, zarządzam co następuje:


§ 1.
Do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15 powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Imię i Nazwisko Funkcja w Komisji Przetargowej/ Zajmowane Stanowisko
1. inż. Małgorzata Kołodziej Sarna Przewodnicząca Komisji Przetargowej/ Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
2. mgr Mirella Śmigielska Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej – Członek Komisji / Główny księgowy
3. Tomasz Marcinkowski Członek Komisji Przetargowej/ Radca Prawny
4. mgr Małgorzata Pietrasiak Członek Komisji Przetargowej/ Kierownik Działu Administracji
5. Katarzyna Witkowska Sekretarz/ referent ds. zamówień publicznych
6. Sylwia Krzywiak Sekretarz/ referent ds. zamówień publicznych


§ 2.
Do czynności podejmowanych przez Komisję Przetargową odpowiednie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczony na wynajem pomieszczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15 z dnia 19.11.2008 r., a w zakresie nieuregulowanym odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.Zatwierdzam

prof. UM dr hab. Julian Malicki
Dyrektor
Wielkopolskiego Centrum Onkologii« Powrót do szczegółów ogłoszenia