(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Od dnia 20.11.2021 r. (sobota) wstrzymane zostają odwiedziny pacjentów
W związku aktualną sytuacja epidemiologiczną informujemy, iż  od dnia 20.11.2021 r. ODWIEDZINY ZOSTAJĄ WSTRZYMANE, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI SZCZEGÓLNYCH, MOŻLIWYCH ZA ZGODĄ LEKARZA DYŻURNEGO.
Poniżej wskazano warunki, jakie muszą spełnić osoby, które otrzymały zgodę lekarza dyżurnego na odwiedziny:
1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów: katar, ból gardła, kaszel, duszność, gorączka, biegunka, utrata węchu i/lub smaku; ani podejrzenia COVID-19
2. Zakazane są wizyty osób z objawami przeziębienia, infekcji lub podejrzeniem choroby zakaźnej. Niedopuszczalny jest wstęp na teren szpitala osoby odwiedzającej, która pozostawała w kontakcie z osobą zarażoną COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.
3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest okazać następujące dokumenty:
i. „Oświadczenie osoby odwiedzającej pacjenta w Wielkopolskim Centrum Onkologii” (oświadczenie do pobrania ze strony www.wco.pl, zakładka: stanowisko i działania WCO w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19);
ii. Certyfikat Szczepienia lub Certyfikat Wyniku Testu lub Certyfikat Ozdrowienia (aktualny wydruk z Internetowego Konta Pacjenta bądź certyfikat do okazania w aplikacji mobilnej mObywatel). Ww. dokumenty przekazywane są pielęgniarce w oddziale.
4. Odwiedziny odbywają się w godzinach południowych:
        od poniedziałku do piątku –  godz. 14:00 – 19:00 (godz. 14:00-18:00 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
        weekendy i święta – godz. 12:00 – 19:00 (godz. 12:00-18:00 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala: noszenia maseczki, zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala oraz każdorazowo przed wejściem do pomieszczeń, w których przebywają pacjenci, utrzymywania dystansu min. 1,5 m.
6. Jednego pacjenta jednoczasowo może odwiedzić jedna osoba. Jeśli odwiedziny odbywają się na terenie oddziału, na jednej sali chorych może przebywać jeden odwiedzający, z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego innych pacjentów.
7. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 16. r. ż. wyłącznie pod opieką dorosłych.
8. Czas wizyty nie powinien przekraczać 30 minut.Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.