(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Regulamin odwiedzin w Wielkopolskim Centrum Onkologii – szczególne zasady dla odwiedzających w czasie pandemii
W związku z pandemią COVID-19, mając na uwadze obecne regulacje prawne oraz chcąc zapewnić jak najlepszą opiekę naszym pacjentom, a jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu, wprowadzone zostają ograniczenia odwiedzin.
1. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin odwiedzin:
        – od poniedziałku do piątku –  godz. 14:00 – 19:00
        – weekendy i święta – godz. 12:00 – 19:00
2. Zaleca się, aby wizyty ograniczyć do szczególnych przypadków: 1. bliskich w stanie terminalnym, 2. w stanie zagrożenia życia lub 3. osób wyrażających silną potrzebę emocjonalną. Poza wyznaczonymi godzinami, w uzasadnionych przypadkach zgodę na odwiedziny wydaje lekarz dyżurny.
3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest dostarczyć następujące dokumenty: „Oświadczenie osoby odwiedzającej pacjenta w Wielkopolskim Centrum Onkologii” (oświadczenie do pobrania ze strony www.wco.pl, zakładka: stanowisko i działania WCO w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19); Certyfikat Szczepienia lub Certyfikat Wyniku Testu lub Certyfikat Ozdrowienia (aktualny wydruk z Internetowego Konta Pacjenta bądź certyfikat do okazania w aplikacji mobilnej mObywatel). Ww. dokumenty przekazywane są pielęgniarce w oddziale.
4. Zakazane są wizyty osób z objawami przeziębienia, infekcji lub podejrzeniem choroby zakaźnej. Wstęp na teren szpital mają osoby, które nie były w kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni.
5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala: noszenia maseczki, zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala oraz do pomieszczeń, w których przebywają pacjenci, utrzymywania dystansu min. 1,5 m.
6. Jednego pacjenta jednoczasowo może odwiedzić jedna osoba. Na jednej sali chorych może przebywać jeden odwiedzający.
7. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 16. r. ż. wyłącznie pod opieką dorosłych.
8. Czas wizyty nie powinien przekraczać 30 minut.
9. Jeśli stan pacjenta pozwala, zaleca się, aby w miarę możliwości pacjenci przebywali z osobami odwiedzającymi w Ogrodzie Zimowym zlokalizowanym przy kawiarni Pomarańczarnia.
10. Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań, zabiegów oraz innych czynności, w których bierze udział pacjent. Podczas pobytu w szpitalu należy zachować ciszę i spokój.
11. Osobom odwiedzającym zakazuje się: palenia tytoniu, posiadania/zażywania środków odurzających, picia napojów alkoholowych, wnoszenia broni oraz wprowadzania zwierząt na teren Szpitala.
Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.