(+48 61) 885 05 00 Buletyn Informacji Publicznej eRejestracja i eWyniki Spacer wirtualny! RODO Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolskie Centrum Onkologii jest członkiem europejskiej sieci OECI. Kliknij aby poznać szczegóły organizacji. Zobacz certifikat
Regulamin odwiedzin w Wielkopolskim Centrum Onkologii – szczególne zasady dla odwiedzających w czasie pandemii

W związku z pandemią COVID-19, mając na uwadze obecne regulacje prawne oraz chcąc zapewnić jak najlepszą opiekę naszym pacjentom, a jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu, wprowadzone zostają ograniczenia odwiedzin.

1. Zaleca się, aby wizyty ograniczyć do szczególnych przypadków: 1. bliskich w stanie terminalnym, 2. w stanie zagrożenia życia lub 3. osób wyrażających silną potrzebę emocjonalną.
2. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin odwiedzin:
        od poniedziałku do piątku –  godz. 14:00 – 19:00
        weekendy i święta – godz. 12:00 – 19:00
(Poza wyznaczonymi godzinami, w uzasadnionych przypadkach zgodę na odwiedziny wydaje lekarz dyżurny)
3. Osoba odwiedzająca wypełnia „Oświadczenie osoby odwiedzającej pacjenta w Wielkopolskim Centrum Onkologii”. Oświadczenie przekazywane jest pielęgniarce w oddziale. (oświadczenie do pobrania ze strony www.wco.pl, zakładka: stanowisko i działania WCO w związku z sytuacją spowodowaną przez COVID-19).
4. Zakazane są wizyty osób z objawami przeziębienia, infekcji lub podejrzeniem choroby zakaźnej. Wstęp na teren szpital mają osoby, które nie były w kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni.
5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala: noszenia maseczki, zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala oraz do pomieszczeń, w których przebywają pacjenci, utrzymywania dystansu min. 1,5 m.
6. Jednego pacjenta jednoczasowo może odwiedzić jedna osoba. Na jednej sali chorych może przebywać jeden odwiedzający.
7. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie. Dzieci poniżej 16. roku życia muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
8. Czas wizyty nie powinien przekraczać 30 minut.
9. Jeśli stan pacjenta pozwala, zaleca się, aby w miarę możliwości pacjenci przebywali z osobami odwiedzającymi w Ogrodzie Zimowym zlokalizowanym przy kawiarni Pomarańczarnia.
10. Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań, zabiegów oraz innych czynności, w których bierze udział pacjent. Podczas pobytu w szpitalu należy zachować ciszę i spokój.
11. Osobom odwiedzającym zakazuje się: palenia tytoniu, posiadania/zażywania środków odurzających, picia napojów alkoholowych, wnoszenia broni oraz wprowadzania zwierząt na teren Szpitala.

Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.